maanantai 8. lokakuuta 2012

Arvostava kehityskeskustelu –artikkelisarja.

Arvostava kehityskeskustelu –teemaa käsittelevää artikkelisarjaa voidaan käyttää perehdyttäessä kehityskeskusteluihin sekä arvioitaessa ja kehitettäessä omaa kehityskeskustelukäytäntöä. Yksittäiset henkilöt, niin esimiehet kuin työntekijätkin, voivat hyödyntää aineistoa omatoimisessa ja itseohjautuvassa kehityskeskusteluosaamisen kehittämisessä. Esimiehet puolestaan voivat aineiston avulla kehittää omien ryhmiensä kehityskeskusteluosaamista ja keskustelukäytäntöjä.

Artikkeleita on tähän mennessä seuraavista aiheista
 • Ihannemallit kaivavat sudenkuoppia kehityskeskusteluihinkin.
 • Kehityskeskustelujen tavoitteet ja tulokset ovat muotoa tärkeämpiä.
 • Odotusten realistisuus vaikuttaa kehityskeskustelun onnistumiseen.
 • Kehityskeskustelu on käytävä tilanteeseen sopivalla tavalla.
 • Ilman päätöksentekoa ja sopimista kehityskeskustelu ei johda mihinkään.
 • Kehityskeskustelussa työntekijä puhuu ja esimies kuuntelee.
 • Kehityskeskustelulomake - erinomainen apuväline vai byrokraattinen pakkopaita?
 • Kehityskeskustelu kannattaa käydä vain, jos molemmat ovat hyvin valmistautuneita.
 • Kehityskeskustelun onnistumisen edellytykset luodaan ennen kehityskeskusteluja.
 • Palautteen antamista ei kannata pihdata kehityskeskusteluun.
 • Keskustelu on esimiehen tärkein työkalu – ei kuitenkaan pelkkä kehityskeskustelu.
 • Miten luottamuksellisia kehityskeskustelut voivat olla?
 • Tavoite-, tulos- ja kehityskeskustelut – yhdessä vai erikseen?
   
Monia aiheita on vielä käsittelemättä. Luettelo tekeillä ja suunnitteilla olevista artikkeleista on nähtävissä viimeisen alustuksen jälkeen.

Artikkelisarjan kehittämiseksi toivon lukijoilta niiden sisältöä ja esitystapaa koskevia kommentteja mm. seuraavista näkökulmista
- Mitkä esitetyistä näkemyksistä tuntuvat käyttökelpoisilta, hyviltä ja jopa suositeltaviltakin?
- Mistä asioista ollaan eri mieltä ja millä perusteella?
- Mitä asioita kannattaisi perustella enemmän?
- Mitä asioita kannattaisi selostaa enemmän?
- Miten alustusta kannattaisi täydentää tai muokata?
- Mitä sellaisia kysymyksiä alustus herättää, joihin alustuksessa olisi hyvä vastata?
- Miten alustuksen esitystapaa kannattaisi kehittää?

Artikkeleiden  yhteydessä on kysymyksiä lukijoille. Kysymysten tarkoituksena on auttaa heitä tarkastelemaan omia kokemuksiaan, oppimaan kokemuksistaan ja kehittämään omia käytäntöjään.
- Miltä kysymykset tuntuvat?
- Miten kysymyksiä voisi kehittää?
- Mitä muita kysymyksiä alustuksen yhteydessä kannattaisi esittää osanottajille?

Sekä artikkeleita että niihin liittyviä kysymyksiä koskevat ideat, ehdotukset ja kommentit voi kirjoittaa blogiin klikkaamalla postauksen alapuolella olevaa Kommentteja/Ei kommentteja –painiketta.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti