maanantai 8. lokakuuta 2012

Kehityskeskustelun tarkoitus ja tavoitteet ovat muotoa tärkeämpiä.

Kehityskeskusteluihin kannattaa lähteä tavoitteet edellä, joten ennen seuraavia kehityskeskusteluja esimiehen ja henkilöstön on hyvä muodostaa tai päivittää yhteinen näkemys  kehityskeskustelujen tarkoituksesta ja tavoitteista.

Kehityskeskustelujen tavoitteet voidaan jakaa välittömiin tavoitteisiin ja vaikuttavuustavoitteisiin. Välittömät tavoitteet ovat sellaisia, että niiden saavuttaminen voidaan arvioida heti kehityskeskustelun päätyttyä. Välittömiä tavoitteita voidaan asettaa sekä kehityskeskustelun tuloksille että keskustelun toteutustavalle. Välittömien tavoitteiden avulla kehityskeskustelua voidaan myös ohjata jo keskustelun aikana. Hyvään kehityskeskustelukäytäntöön kuuluu, että keskustelun lopuksi arvioidaan keskustelua ja sen toteutustapaa. Välittömät tavoitteet antavat tällöin erinomaisen pohjan  kehityskeskustelun onnistumisen, hyödyllisyyden, kehittämistarpeiden ja mahdollisten jatkokeskustelujen tarpeen arvioinnille.

Vaikuttavuustavoitteet puolestaan ovat kaikkia niitä hyviä asioita, joihin kehityskeskustelun avulla halutaan vaikuttaa. Näitä ovat esimerkiksi yhteistyö, ilmapiiri, osaamisen kehittäminen, motivaatio, sitoutuminen, jaksaminen, tavoitteellisuus, tuloshakuisuus ja monet muut. Näiden toteutumista ei voida heti keskustelun jälkeen arvioida eikä pelkkä kehityskeskustelu yleensä edes riitä niiden aikaansaamiseen vaan niiden toteutuminen vaatii monia muita toimenpiteitä.

 Tavanomaisen kehityskeskustelun välittömät tulostavoitteet, jotka keskustelun onnistuessa muuttuvat kehityskeskustelun välittömiksi tuloksiksi,  voisivat olla
- Yhteinen näkemys henkilön suoriutumisesta menneen kauden aikana – mikä on onnistunut, missä parannettavaa, mitkä tekijät ovat edistäneet tai haitanneet suoriutumista, miten toimintaa on kehitetty ja mitä kokemuksista on opittavissa.
- Yhteinen näkemys henkilön työkuvasta, tehtävistä, tavoitteista, toimintasuunnitelmista, aikatauluista ja muista suoritusarvioinnin perusteista seuraavalle kaudelle sekä näihin liittyvät pidemmän tähtäimen kehitysnäkymät ja suunnitelmat.
- Yhteinen näkemys henkilön työtilanteesta ja toimintaedellytyksistä sekä päätökset ja suunnitelmat niiden kehittämisestä aikatauluineen.
- Yhteinen näkemys henkilön työssä tarvitsemasta osaamisesta sekä osaamisen nykytasosta ja kehittämistarpeista ja päätökset kehitettävästä osaamisesta ja käytännön suunnitelmat kehittämistoimenpiteistä aikatauluineen.
- Henkilön näkemykset työyhteisön/ryhmän toimivuudesta ja kehittämistarpeista ovat esimiehen tiedossa ja toimenpiteistä, joiden avulla henkilö voi vaikuttaa ryhmän toimivuuden kehittämiseen,  on sovittu.
- Henkilön näkemykset esimiehen johtamistavasta ovat esimiehen tiedossa ja esimies on kertonut, miten aikoo kehittää johtamistapaansa.
- Henkilö kokee, että esimies arvostaa häntä.

Miltä tuntuu kehityskeskustelu, jolla on tällaiset tavoitteet? Miten hyvin nämä tavoitteet ovat toteutuneet omissa kehityskeskusteluissasi? Mitkä tavoitteet ovat toteutuneet parhaiten ja missä on eniten parantamisen tarvetta? Pitäisikö kehityskeskusteluille asettaa jotain muita tavoitteita tai onnistumisen kriteereitä? Mitä tavoitteita aiot asettaa seuraaville kehityskeskusteluillesi?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti