maanantai 8. lokakuuta 2012

Miten luottamuksellisia kehityskeskustelut voivat olla?

Monissa kehityskeskusteluohjeissa todetaan, että kehityskeskustelut ovat luottamuksellisia. Se, mitä luottamuksellisuudella tarkoitetaan, jää kuinkin usein määrittelemättä riittävän selkeästi. Tämän seurauksena luottamuksellisuuden tulkinnat voivat vaihdella hyvinkin paljon. Äärimmillään jotkut voivat olla jopa sitä mieltä, kaikki, mitä kehityskeskustelussa puhutaan, suunnitellaan, sovitaan ja päätetään, on luottamuksellista niin, että kumpikaan ei saa kertoa eikä puhua niistä kenellekään. Tämä on kuitenkin kehityskeskustelujen hyöyllisyyden kannalta aivan mahdotonta.

Toisaalta esimiehellä on sitä paremmat edellytykset onnistua johtamistehtävässään, mitä paremmin hän tuntee ryhmänsä jäsenet ja mitä avoimemmin he kertovat työstään ja myös itsestään esimiehelleen niin kehityskeskusteluissa kuin muutoinkin.  Avoimuuden aikaansaaminen edellyttää luottamusta ja sitä että ryhmän jäsenet kokevat, että esimies arvostaa, välittää ja haluaa auttaa.

Miten avoimesti esimies voi kertoa johtamansa ryhmän jäsenistä omalle esimiehelleen? Avun, tuen, sparrauksen, coachauksen, työnohjauksen tai mentoroinnin saaminen omalta esimieheltä edellyttää mahdollisimman suurta avoimuutta.  Keskustellessaan johtamastaan ryhmästä ja sen kehittämisestä oman esimiehensä kanssa esimies voi hyvin avoimesti puhua ryhmänsä jäsenistä ja heidän kanssaan käydyissä kehityskeskusteluissa esiin tulleista asioista. Ainoat asiat, joista hän ei luottamuksellisuutta rikkomatta voi omalle esimiehelleen kertoa, ovat työntekijän kanssa luottamuksellisiksi sovitut henkilökohtaiset asiat.

Toinen luottamuksellisuuden suunta on esimiehen johtaman ryhmän muut jäsenet - työntekijän työkaverit.  Heidän suuntaansa luottamuksellisuus on jo selvästi monisäikeisempi juttu. Luottamuksellisiksi sovitut henkilökohtaiset asiat ovat tietysti tähänkin suuntaan luottamuksellisia. Muu ryhmä tarvitsee tietoa ainakin henkilön työnkuvasta, tehtävistä, tavoitteista ja osaamisesta. Sen  sijaan henkilön näkemykset esimerkiksi työn kuormittavuudesta, ryhmän toiminnasta, esimiehen johtamistavasta, tehtäväkentän muutostoiveista ja urakehityksestä voivat olla sellaisia, että vain henkilö itse voi halutessaan kertoa niistä työkavereilleen. Muiltakin osin asioista kertomisen ryhmän muille jäsenille voisi ainakin pääosin hoitaa henkilö itse. Tästäkin kannattaa kehityskeskustelussa sopia.

Mitä kehityskeskusteluissa esiin tulleita asioita voidaan kertoa organisaation henkilöstöosastolle? Entä organisaation toisten yksiköiden ja ryhmien esimiehille? Jos kehityskeskustelujen sanotaan olevan luottamuksellisia, vastaukset näihinkin kysymyksin pitäisi olla kaikkien tiedossa.

Ennen kehityskeskustelujen aloittamista esimiehellä olisi oltava ryhmänsä kanssa yhteinen näkemys siitä, mitä kehityskeskustelujen luottamuksellisuudella tarkoitetaan ja mitä ei. Luottamuksellisuus on hyvä määritellä kehityskeskusteluohjeissa ja yhteinen näkemys varmistaa keskustellen joko aloituspalaverissa tai muutoin koko ryhmän kanssa.

Kysymyksiä pohdittavaksi

Miten luottamuksellisia sinun käymäsi kehityskeskustelut ovat olleet? Mitkä kehityskeskusteluissa käsiteltävät asiat ovat sinun mielestäsi luottamuksellisia? Mitä luottamuksellisuus sinulle tarkoittaa? Miten luottamuksellisuus tai sen puute vaikuttavat kehityskeskustelujen onnistumiseen? Miten luottamuksellisia kehityskeskustelujen pitäisi mielestäsi olla? Onko sinulla ja keskustelukumppaneillasi yhteinen näkemys kehityskeskustelujen luottamuksellisuudesta? Miten kehityskeskustelujen luottamuksellisuus olisi hyvä määritellä seuraavia kehityskeskusteluja varten?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti