sunnuntai 7. lokakuuta 2012

Arvostavassa kehityskeskustelussa hyödynnetään arvostavan johtamisen käytäntöjä.

Arvostuksen kokemisen merkityksestä, arvostavasta johtamisesta  ja arvostuksen osoittamisen keinoista on keskusteltu useammassa LinkedIn –palvelussa toimivassa keskusteluryhmässä. Keskusteluissa on tuotu esiin seuraavia arvostuksen osoittamisen kannalta hyödyllisiä periaatteita ja toimintatapoja

- vallan ja vastuun antaminen
- keskustelu
- annetaan ihmisille mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä
- arkipäivän luovuuden tukeminen
- tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus
- läsnä oleva toisen kohtaaminen
- tehtävien ja roolien selkeys
- osallistaminen
- valtuuttaminen
- palkitseminen
- työntekijän omien henkilökohtaisten tavoitteiden huomioiminen
- erilaisuuden hyväksyminen ja hyödyntäminen
- nostamalla esiin työntekijän ainutlaatuista roolia työryhmänsä jäsenenä
- osaamisen arvostus
- työn tärkeyden ja merkityksen osoittaminen
- huomaavaisuus
- ystävällisyys
- tutustuminen toiseen
- tuetaan ja autetaan onnistumaan työssä
- halutaan toiselle hyvää
- kiinnostus ja uteliaisuus toista ja toisen työtä ja tekemisiä kohtaan
- kuunteleminen
- toisen esittämien ajatusten aja ideoiden kehittely ja työstäminen eteenpäin
- suoran ja rehellisen palautteen antaminen huonoistakin suorituksista arvostavalla tavalla
- hyvin tehdystä työstä kiittäminen
- avoimesti eri mieltä oleminen
- tiedon jakaminen
- päätösvallan antaminen työhön liittyvissä asioissa
- asioiden käsittely rakentavasti keskustellen ja molempien näkökannat huomioiden
- aitous on kaikkien näiden soveltamisessa onnistumisen edellytys.
- palautteen antaminen
- työn merkityksen näkyväksi tekeminen ja merkityksellisen työ teettäminen
- ikävienkin asioiden tekeminen ihmisarvoa kunnioittavalla ja arvostavalla tavalla
- toiminnan tehostamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi tehtävien muutosten perusteleminen työntekijöille
- avoimuus yrityksen tuotoista, kuluista ja kannattavuudesta
- tavoitteista sopiminen niin, että jokainen tietää, mitkä ovat hänen tavoitteensa
- toimintasuunnitelmien ja keinojen miettiminen yhdessä
- toteutumisen seuranta ja arviointi
- ihmisten erilaisuuden ymmärtäminen ja huomioonottaminen
- omaa toimintaa koskevan palautteen vastaanottaminen ja toiminnan muokkaaminen sen perusteella.
- aito läsnäolo
- sanotaan mitä tarkoitetaan ja tarkoitetaan mitä sanotaan
- annetaan mahdollisuus tehdä kokonaisuuden kannalta merkityksellistä työtä
- pyydetään auttamaan hankalien ongelmien ratkaisemisessa
- kehittymis- ja etenemismahdollisuuksien järjestäminen
- pyydetään työntekijää valmentamaan esimiestään.

Arvostavassa kehityskeskustelussa ja arvostavalla tavalla toteutetussa kehityskeskusteluprosessissa nämä arvostavan johtamisen hyvät käytännöt ovat keskeisellä sijalla.

Kysymyksiä pohdittavaksia

Miten ne toteutuvat sinun käymissäsi kehitytskeskusteluissa? Mitkä toteutuvat hyvin ja missä on eniten parantamisen tarvetta? Miten niitä saisi nykyistä enemmään mukaan kehityskeskustelujen toteutusprosessiin ja keskustelujen käymiseen seuraavalla kerralla?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti