maanantai 8. lokakuuta 2012

Odotusten realistisuus vaikuttaa kehityskeskustelun onnistumiseen.

Kehityskeskusteluihin kohdistuvien odotusten realistisuus ja kohtuullisuus on kehityskeskustelun onnistumisen kannalta erittäin tärkeää. Kun odotukset ovat realistisia, niiden toteutumisen edellytykset ovat olemassa. Odotusten toteutuminen puolestaan tuntuu hyvältä ja  saa kehityskeskustelun tuntumaan hyödylliseltä ja onnistuneelta. Tällaisten kokemusten jälkeen kehityskeskusteluihin suhtaudutaan myönteisesti, niitä halutaan käydä ja niiden onnistumisen ja kehittämisen eteen ollaan valmiit tekemään töitä.

Epärealistiset odotukset johtavat aivan toisenlaiseen kierteeseen. Kun odotukset ovat epärealistisia, ne eivät toteudu kehityskeskustelussa. Seurauksena on pettymyksen ja epäonnistumisen tunne. Mitä enemmän ja mitä merkittävämmissä asioissa näitä pettymyksen kokemuksia syntyy sitä voimakkaammin ne vaikuttavat ajatuksiin kehityskeskusteluista. Pettymykset aiheuttavat usein myös sen, että ei huomata tai edes haluta kiinnittää huomiota niihin asioihin, jotka kehityskeskustelussa ovat onnistuneet.
Pahimmillaan kehityskeskustelut kokonaisuudessaan leimaantuvat hyödyttömiksi muodollisuuksiksi, sanahelinäksi ja pakkopullaksi. Tällaisten kokemusten jälkeen kehityskeskustelujen käyminen ja jatkaminen on erittäin vaikeaa.  Niihin suhtaudutaan kriittisesti ja niiden onnistumisen esteen ei olla valmiita tekemään mitään ja negatiivinen kierre on valmis.

Kehityskeskusteluihin kohdistuvien odotusten realistisuuteen voidaan vaikuttaa muodostamalla ennen kehityskeskusteluja henkilöstön kanssa yhteinen näkemys kehityskeskusteljen tarkoituksesta, tavoitteista, käsiteltävistä asioista ja niiden käsittelytavasta. Odotusten realistisuuden kannalta on tärkeää myös se, että henkilöstö tuntee riittävän hyvin oman ryhmänsä tai yksikkönsä kokonaistilanteen, kokonaistavoitteet, pidemmän tähtäyksen suunnitelmat, tulevaisuuden haasteet ja menestystekijät sekä muut keskeiset omaan työhönsä ja ryhmän toimintaan vaikuttavat tilannetekijät ja reunaehdot. Hyvä vaihtoehto on keskustella henkilöstön kanssa heidän odotuksistaan ja niiden realistisuudesta. Joissakin tilanteissa voi olla myös hyödyllistä selvittää henkilöstölle, mitkä asiat ovat esimiehen päätösvallan puitteissa ja mitkä eivät.

Kysymyksiä osanottajille

Mitä odotuksia sinulla on ollut mennessäsi omiin kehityskeskusteluihisi? Ovatko odotuksesi olleet realistisia ja kohtuullisia? Miten odotukset ja niiden toteutuminen tai toteutumatta jääminen ovat vaikuttaneet käsityksiisi kehityskeskusteluista? Miten toimimalla esimies voi vaikuttaa siihen, että henkilöstön kehityskeskusteluihin kohdistamat odotukset ovat realistisia? Mitä odotat seuraavalta kehityskeskustelultasi? Ovatko odotuksesi realistisia ja kohtuullisia? Mitä voit itse tehdä odotustesi toteutumisen eteen?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti